CheckedListBox Kullanımı

CheckedListBox Kullanımı

Visual C# programlama dilinde kullanılan liste türündeki nesnelerden biridir. ListBox'a benzer ancak her elemanın yanında bir onay kutusu oluşturulur. Onay kutusu işaretlenerek istenilen eleman veya elemanlar seçilebilir.

CheckedListBox nesnesinde seçilen elemanlar ile işlem yapmak istiyorsak, örneğin seçilen tüm elemanları birleştirerek bir yere yazdırmak istiyorsak şu yöntemi kullanabiliriz:

foreach(object a in checkedListBox1.CheckedItems)
{
    label1.Text += a.ToString() + " ";
}

Yukarıdaki örnekte foreach döngüsü kullanılmıştır. Foreach döngüsü dizi ve koleksiyonlar için kullanılan özel bir döngü olup, tüm elemanlar ile sırasıyla işlem yapmamızı sağlar.

checkedListBox1.CheckedItems ifadesi seçili elemanlardan oluşan bir koleksiyon elde etmemizi sağlar. Bu koleksiyondaki tüm elemanlar sırayla object türündeki a nesnesine alınır ve döngü içerisinde a nesnesi ile istenilen işlemler gerçekleştirilebilir.

CheckedListBox kullanım örneği, CheckedListBox seçili elemanları alma yazdırma, CheckedListBox elemanlarını yazdırma, CheckedListBox nasıl kullanılır, CheckedListBox örnek

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
6135  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 685