Do While Döngüsü ve Örnekleri

C# do while Döngüsü

While döngüsünde olduğu gibi döngünün kaç kez döneceğinin tahmin edilemediği durumlarda kullanılır.

While döngüsünden en önemli farkı şartın döngünün sonunda kontrol edilmesidir. Bu nedenle de do while döngüsü kullandığımızda döngü içerisindeki işlemler en az bir kere yapılacak demektir.

Yapısı şu şekildedir:

do

{

İşlemler...

}

while( döngünün çalışma koşulu );

En sondaki while satırından sonra noktalı virgül koymayı unutmayınız.

Do While Döngüsü Örneği

Kullanıcı 0 girinceye kadar sayı istemeye devam eden, girilen sayıları toplama ekleyen, 0 girdiğinde döngüyü sonlandırıp toplamı ekrana yazan program:
 
int toplam=0, sayi;
 
do
{
    Console.Write("Sayı: ");
    sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
 
    toplam += sayi;
} while (sayi != 0);
 
Console.WriteLine(toplam);
Console.ReadKey();

C# Console - do while Döngüsü ile Sayı Tahmin Oyunu

Bu örnekte bilgisayar en başta rastgele bir sayı üretecek, ardından döngü içerisinde kullanıcıdan sürekli sayı istenecektir. Kullanıcının girdiği sayı, bilgisayarın tuttuğu ile karşılaştırılarak bilemediği sürece devam edecektir. Ayrıca "Aşağı" veya "Yukarı" diye ipucu verilecektir.

Bir taraftan da kullanıcının 10 kez deneme hakkı olacak ve bu hak her seferinde bir azaltılacak, 0 olduğunda da döngü sona erecektir.

int sayac = 1;
int tahmin;
 
Random rastgele = new Random();
int tutulanSayi = rastgele.Next(0, 1000);
 
do
{
    Console.Write(sayac + ". Tahmininizi giriniz: ");
    tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
 
    if (tahmin > tutulanSayi && sayac<=10) Console.WriteLine("Aşağı");
    else if (tahmin < tutulanSayi && sayac <= 10) Console.WriteLine("Yukarı");
    else if (tahmin == tutulanSayi)
    {
        Console.WriteLine("TEBRİKLER... " + sayac + ". denemede bildiniz. ");
    }
 
    sayac++;
 
    if (sayac > 10)
        Console.WriteLine("Hakkınız doldu!");
 
}
while (tahmin != tutulanSayi && sayac<=10);
 
Console.ReadKey();

 

c# console do while döngüsü örnekleri, do while ile while döngüsünün farkı, do while örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
61857  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1780Do-While-Döngüsü-ve-Örnekleri