Visual C# Tarih Saat Metotları

C# - DateTime Sınıfı

C# dilinde tarih ve saat ile ilgili işlemler DateTime sınıfı kullanılarak yapılmaktadır.

Örneğin;

DateTime zaman = new DateTime( );

satırı ile DateTime sınıfından zaman isminde bir nesne türetebiliriz.

Yukarıdaki örnekte zaman nesnesi bellekte oluşturulmuş fakat herhangi bir değer ataması yapılmamıştır. Oluşturulurken aynı anda bir değer atamak istersek aşağıdaki gibi de kullanılabilir.

DateTime zaman = DateTime.Now;

Yukarıdaki örnekte zaman nesnesi oluşturuluken, şu anki tarih ve saat bilgisi de zaman nesnesine atanmıştır.

DateTime zaman = DateTime.Today;

Yukarıda ise bugüne ait sadece tarih bilgisi zaman nesnesine atanmıştır.

Kendi belirttiğimiz bir tarih ve saati atamak istersek şu şekilde yapabiliriz.

DateTime dogumTarihi = new DateTime(1980, 8, 30, 8, 10, 12);

Sırasıyla yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye bilgisi verdik.

Tarih ve saat bilgisini metne dönüştürmek için şu metotlar kullanılabilir:

* Örneklerde zaman nesnesindeki değerin 21.05.2015 Perşembe 11:09:14 olduğunu farz edelim.

ToString( ) Metodu:

label1.Text = zaman.ToString();

Bu şekilde kullanıldığında label'e yazılacak sonuç: 

21.05.2015 11:09:14

ToString metodu zaman içerisindeki bilgiyi olduğu gibi string'e çevirip yazdırmamızı sağlar.

ToShortDateString( ) Metodu:

label1.Text = zaman.ToShortDateString();

Bu şekilde kullanıldığında sonuç: 

21.05.2015 

ToShortDateString metodu zaman içerisindeki bilginin sadece tarih kısmını string'e çevirip yazdırmamızı sağlar.

ToLongDateString( ) Metodu:

label1.Text = zaman.ToLongDateString();

Bu şekilde kullanıldığında sonuç: 

21.05.2015 Perşembe

ToLongDateString metodu zaman içerisindeki bilginin sadece tarih kısmını gün adı ile birlikte string'e çevirip yazdırmamızı sağlar.

ToShortTimeString( ) Metodu:

label1.Text = zaman.ToShortTimeString();

Bu şekilde kullanıldığında sonuç: 

11:09

ToShortTimeString metodu zaman içerisindeki bilginin sadece saat ve dakika kısmını string'e çevirip yazdırmamızı sağlar.

ToLongTimeString( ) Metodu:

label1.Text = zaman.ToLongTimeString();

Bu şekilde kullanıldığında sonuç: 

11:09:14

ToLongTimeString metodu zaman içerisindeki bilginin sadece saat, dakika ve saniye kısmını string'e çevirip yazdırmamızı sağlar.

 

Saat ve Tarih İşlemleri

C# dilinde saat ve tarihler ile işlem yapmak oldukça kolaydır. Bu işlemler için kullanılan hazır metotlar şunlardır:

Datetime.AddDays( ) Metodu: Belirtilen tarihe gün eklemek için kullanılır. Parametre olarak negatif değer verilirse o kadar gün çıkarır.

Datetime.AddHours( ) Metodu: Saat eklemek için kullanılır.

Datetime.AddMilliseconds( ) Metodu: Milisaniye eklemek için kullanılır.

Datetime.AddMinutes( ) Metodu: Dakika eklemek için kullanılır.

Datetime.AddMonths( ) Metodu: Ay eklemek için kullanılır.

Datetime.AddSeconds( ) Metodu: Saniye eklemek için kullanılır.

Örnek:

label1.Text = zaman.AddMinutes(25478).ToString( );
label1.Text = zaman.AddYears(23).ToShortDateString( );
label1.Text = zaman.AddHours(36).ToLongTimeString( );

Örnekler herbir metot için benzer şekilde artırılabilir.

 

TimeSpan Sınıfı ve Kullanımı

TimeSpan kelime olarak "zaman aralığı" anlamı taşımaktadır. 

TimeSpan sınıfına ait; 

TotalDays özelliği ile toplam gün sayısını,
TotalHours özelliği ile toplam saati,
TotalMinutes özelliği ile toplam dakikayı,
TotalSeconds özelliği ile toplam saniyeyi
TotalMilliseconds özelliği ile toplam saliseyi elde edebiliriz.

Örnek: Doğum tarihimizden şu ana kadar ne kadar zaman geçtiğini hesaplayıp yazdıralım:

DateTime suAn = DateTime.Now;
 
DateTime dogumTarihi = new DateTime(1980, 8, 30, 8, 10, 12);
 
TimeSpan gecenZaman = suAn - dogumTarihi;
 
label1.Text = gecenZaman.ToString();  // Gün, ay, yıl, saat, dk, sn cinsinden sonuç verir
 
label2.Text = gecenZaman.TotalDays.ToString();  // Toplam kaç gün geçtiğini verir.
 
label3.Text = gecenZaman.TotalHours.ToString();  // Toplam kaç saat geçtiğini verir.
 
label4.Text = gecenZaman.TotalMinutes.ToString();  // Toplam kaç dk geçtiğini verir.
 
label5.Text = gecenZaman.TotalSeconds.ToString();  // Toplam kaç sn geçtiğini verir.
 

 

c# datetime kullanımı, c# tarih saat işlemleri, tarih saat metotları, timespan kullanımı, tarih yazdırma

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
19921  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 669