Matematiksel ve Mantıksal Operatörler

Python Dilinde Aritmetik Operatörler

Dört işlem için kullanılan operatörler zaten bellidir. Toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölü içinse / operatörleri kullanılır.

Mod almak yani bölme işleminde kalanı bulmak için % kullanılır.

a = 16 % 5 # sonuç 1 olacaktır.

// (çift bölü işareti) kullanarak bölme işlemindeki sonucu yani bölümü bulabiliriz. Bu işlem sonucunda kalan göz ardı edilerek bir tam sayı elde edilir.

x = 16 // 5 # sonuç 3 olacaktır.

Üs almak (bir sayının kuvvetini hesaplamak) için ** (çift yıldız) kullanılır.

sonuc = 2**3 # sonuç 8 olacaktır.

Atama (Değer Verme) Operatörleri

Python dilinde atama için kullanılabilecek operatörler şu şekildedir:

Operatör Örnek Eşdeğeri
= x = 10  
+= x += 10 x = x + 10
-= x -= 10 x = x - 10
*= x *= 10 x = x * 10
/= x /= 10 x = x / 10
%= x %= 10 x = x % 10
//= x //= 10 x = x // 10
**= x **= 10 x = x ** 10
&= x &= 10 x = x & 10
|= x |= 10 x = x | 10
^= x ^= 10 x = x ^ 10
>>= x >>= 10 x = x >> 10
<<= x <<= 10 x = x << 10

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Açıklama
== Eşitse
!= Eşit değilse
> Büyükse
< Küçükse
>= Büyük veya eşitse
<= Küçük veya eşitse

Mantıksal Operatörler

Operatör Açıklama Örnek
and  Ve - İşlemlerin hepsinin sonucu True ise sonuç da True olur. Karşılaştırma işlemlerinden bir tanesinin bile sonucu False olursa sonuç da False olur. x > 0 and  x < 100
or Veya - İşlemlerden bir tanesinin sonucu True olursa sonuç da True olur. Tüm işlemlerin False sonucu verdiği durumda sonuç False olur. x > 50 or y > 50
not Değil - Mantıksal işlemin sonucunu ters çevirir. True ise False, False ise True olur. not(x < 5)

Mantıksal operatörler ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

x = 75

y = 45

z = 50

k1 = x > 50 or y > 50  or z > 50

k2 = x >= 50 and y >= 50  and z >= 50

k3 = not ( x > 100 )

Yukarıdaki örnekte k1 değişkeninin değeri True olacaktır. k2 değişkeni False, k3 değişkeni ise True olacaktır.

 

python matematiksel operatörler, python operatörler, python mantıksal operatörler, python mantıksal işlemler, python mantıksal işlem örnekleri, python matematiksel işlem örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
18769  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2312python-matematiksel-mantıksal-operatörler