Köşeleri yuvarlanmış div elemanı...
Her köşesi farklı miktarda yuvarlanmış div elemanı...
Köşeleri eliptik şekilde yuvarlanmış div elemanı...
Köşeleri elips şeklinde yuvarlanmış div elemanı...