C# Kod ile Nesne Üretme ve Forma Yerleştirme

C# Dilinde Nesne Oluşturma

C# dili nesneye yönelik bir programlama dilidir. Kullandığımız textbox, label, combobox gibi tüm elemanlar, bu elemanlara ait özellikler ve hazır metotlar bir sınıftan türetilerek oluşturulurlar. Programcılar, kendileri de sınıf oluşturabilir ve bu sınıfa ait nesneler, metotlar oluşturabilirler.

Toolbox'tan form üzerine sürükleyerek oluşturduğumuz nesneler de bir sınıftan türetilirler.

Örneğin toolbox'tan tutup sürükleyerek bir TextBox oluşturduğumuzda, Visual Studio bizim yerimize gerekli işlemleri yapmakta ve TextBox sınıfından TextBox1 isimli bir nesne oluşturmaktadır. 

Sahneye bir sürü TextBox koyduğumuzda aynı sınıftan farklı isim ve özellikte nesneler üretmiş oluruz.

Dilersek nesne türetme işini kod ile de yapabiliriz.

Örnek;

TextBox kutu1 = new TextBox();
kutu1.Text = "Selam";
kutu1.Left = 100;
kutu1.Top = 50;
this.Controls.Add(kutu1);

İlk satırı incelersek eşitliğin sol kısmında nesnenin TextBox sınıfından türeyeceği ve isminin kutu1 olacağı belirtilmiştir.

Eşitliğin sağında new komutu ve o sınıfın yapıcı metodu ile nesnenin bellekte oluşturulması sağlanmıştır.

Nesne artık kullanıma hazırdır ve sonraki 3 satırda istenilen özellikleri değiştirilmiştir.

Ancak program çalıştığında kutu1 isimli nesne hala görünmeyecektir. Textbox'ın Form üzerine eklenmesi işlemi son satırda gerçekleştirilmiştir.

c# kod ile nesne üretme, kod ile, textbox, label, nesne, oluşturma, forma kod ile ekleme

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
16278  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 672