Visual C# Diziler

DİZİLER

Aynı türde birden fazla veriyi saklayabilen yapılara, dizi adı verilir. Diziler de değişkenler gibi tanımlanmadan kullanılamazlar.

Dizileri tanımlarken elemanlarının türünü, eleman sayısını ve dizinin adını belirtiriz.

C# dilinde dizi tanımlama işi şu şekilde yapılır:

VeriTürü[ ] diziAdı = new VeriTürü[elemanSayısı]

string[ ] gunler = new string[7];

Yukarıdaki örnekte gunler isimli 7 elemanlı ve string türünde bir dizi oluşturulmuştur.

int[ ] numaralar = new int[24];

Bu örnekte ise numaralar isimli 24 elemanlı ve integer türünde bir dizi oluşturulmuştur.

Dizideki her elemanın bir index numarası vardır ve bu numara kullanılarak dizinin elemanlarına ulaşılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta index numaralarının 0’dan başladığıdır. Dizinin ilk elemanının numarası 0 olacağından, son elemanın numarası toplam eleman sayısının 1 eksiği olacaktır. Yukarıdaki 24 elemanlı dizinin ilk elemanının index numarası 0 iken, son elemanın numarası 23 olacaktır.

Değişkenlerde olduğu gibi dizi elemanlarının değerleri de tanımlama aşamasında atanabilir. Değişkenden farklı olarak çok sayıda değer girileceğinden bu değerler küme parantezleri arasında ve aralarına virgül konarak yazılır.

string[ ] gunler = {"Pazartesi" , "Salı" , "Çarşamba" , "Perşembe" , "Cuma" , "Cumartesi" , "Pazar" };  

Dizinin herhangi bir elemanına ulaşmak için o dizinin adı ve elemanın indeks numarası kullanılır. Örneğin gunler dizisinin 3 numaralı elemanına (Perşembe)

gunler[ 3 ] şeklinde ulaşılabilir. Bu şekilde istenen elemanın değeri de değiştirilebilir.

numaralar[ 7 ] = 35;

Diziler ile döngüler birlikte çok sık kullanılırlar. Özellikle eleman sayısı çok fazla olan dizilerde, tüm elemanlar ile işlem yapılacak ise döngüler sayesinde işimiz kolaylaşacaktır.

Örneğin 20 elemanlı ve “sinifim” isimli dizinin tüm elemanlarını label1 içerisine alt alta yazdırmak için for döngüsü kullanalım:

for( int i = 0 ; i <= 19 ; i++ )

{

Label1.Text = sinifim[ i ] + “\n” ;

}

Diziler için kullanılan özel bir döngü olan foreach döngüsü bir sonraki konuda işlenecektir.

 

Length özelliği

Dizinin uzunluğunu (eleman sayısını) verir.

int[ ] dizi1 = new int [11];

label1.text = dizi1.Length.toString();

Bu örnekte label1 içine 11 yazılacaktır.

 

c# dizi örnekleri,c# dizi tanımlama, dizi oluşturma, diziyi sıralama, dizi uzunluğu, length sort array reverse

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
16980  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1767Visual-C-sharp-Diziler