C# Kontroller ile Kullanıcıdan Bilgi Alma

C# Kontroller ile Kullanıcıdan Bilgi Alma ve Sonuç Gösterme

1. Textbox kontrolü 

Kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. İçerisindeki bilginin türü string kabul edilir. Dolayısıyla alınan bilgiyle sayısal işlem yapılacaksa, tip dönüşümü yapılmalıdır.

TextBox1.Text TextBox1 kontrolünün Text özelliğine erişmek için, bu sayede de TextBox1 içerisindeki metni string türünden almak ya da değiştirmek için kullanılır.

TextBox1_TextChanged "Textbox1 içerisindek metin değiştiğinde" anlamına gelir. Bir metin kutusuna çift tıklarsak bu isimdeki bir alt program otomatik oluşturulur.

Örnek:

string a = textBox1.Text;
int b = int.Parse(textBox2.Text);
float c = float.Parse(textBox3.Text);

 

2. Label kontrolü 

Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılır. Türü string kabul edildiğinden, farklı türdeki değişkenleri label'a yazdırmak için stringe çevirmek gerekir.

label1.Text label1 içerisindeki metni string türünden almak, ya da değiştirmek için kullanılır.

Örnek:

string isim;

float ortalama=50f;

label1.Text = "Hoş Geldiniz.";

label2.Text = isim;  /* isim değişkeninin türü stringdir, bu yüzden dönüşüme gerek yok. */

label3.Text = ortalama.toString(); /* sayısal bir değişkeni labele yazdırmak için toString() metodunu kullanabiliriz. */

 

3. ComboBox

Açılır listedir, kullanıcının seçim yapmasını sağlar. Bazı özellikleri:

ComboBox1.Text  Seçili elemana ait metni string türünden verir.

ComboBox1.SelectedItem.toString()  Seçili elemanı string türünden verir.

ComboBox1.SelectedIndex  Seçili elemanın sıra numarasını verir. İlk elaman 0’dır. Eğer hiç eleman seçilmemişse bu değer -1 olur.

Index numarası: ComboBox, ListBox gibi birden fazla eleman içeren kontrollerde, her elemana bir index numarası verilir. İlk elemanın index numarası 0 olup, diğer elemanlar da sıra ile numaralandırılır. 

SelectedIndex özelliği ile bir listedeki o an seçili olan elemanın numarasını öğrenebiliriz. Seçim yapılmamışsa bu değer -1, seçim yapılmış ise seçili olan elemanın numarası olacaktır.

ComboBox2_SelectedIndexChanged  "ComboBox2 isimli açılır listedeki seçili eleman değiştiğinde" anlamına gelir. Eğer bir combobox elemanına çift tıklarsak buna benzer isimde bir alt program otomatik oluşturulur.

Örnek:

label1.Text = ComboBox1.Text;

label2.Text = ComboBox2.SelectedItem.toString();

label3.Text = ComboBox3.SelectedIndex.toString(); /* Seçim yapılmamış ise -1 verir. */

 

4. ListBox

ComboBox gibi çalışır. Aynı özelliklere sahiptir. Görünüş olarak farkı hep açık olmasıdır. İzin verilirse birden fazla seçim (CTRL tuşu sayesinde) yapılabilir.

ListBox1.Text  Seçili elemanı string türünden verir.

ListBox1.SelectedItem.toString()  Seçili elemanı string türünden verir.

ListBox1.SelectedIndex  Seçili elemanın sıra numarasını verir. İlk elaman 0’dır. Eğer hiç eleman seçilmemişse bu değer -1 olur.

 

ListBox1_SelectedIndexChanged  ListBox içerisindeki seçili eleman değiştiğinde çalışacak programın adıdır. ListBox'a çift tıklayarak benzer isimde bir alt program oluşturabiliriz.

Örnek:

label1.Text = ListBox1.Text;

label2.Text =  ListBox2.SelectedItem.toString();

label3.Text =  ListBox3.SelectedIndex.toString();

 

5. RadioButton

Kullanıcının seçenekler arasından sadece  bir tane seçim yapmasını sağlar. Eğer form üzerinde iki ayrı radiobutton grubu yer alacak ise, bunları ayrı birer groupBox içerisine alarak gruplandırabiliriz.

RadioButton1.Text  Metin özelliğidir. Yani yanında görünecek yazıyı belirler.

Checked özelliği = İşaretli olup olmadığını ifade eder. Checked=true ise işaretli, checked=false ise işaretsizdir.

 

6. CheckBox

RadioButton ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat birden fazla seçim yapılabilir veya hiç seçim yapılmadan bırakılabilir.

Checked özelliği = İşaretli olup olmadığını ifade eder. Checked=true ise işaretli, checked=false ise işaretsizdir.

 

7. dateTimePicker

Kullanıcıdan tarih bilgisi alınmak istendiğinde bu kontrol kullanılabilir. Kullanıcının fare ile istediği tarihi seçmesini sağlar.

dateTimePicker1.Text seçilen tarihi metin türünde verir.

dateTimePicker1_ValueChanged  seçili tarih değiştiğinde çalışacak alt programın adıdır. Nesneye çift tıklanarak oluşturulabilir.

 

c# kontrollerden bilgi alma, bilgi yazma, kutudaki sayıyı değişkene alma, sayısal değişkeni labele yazdırma, selectedindex nedir

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
18023  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 582