C# if else Kontrol Yapısı

if - else Kullanımı

if (şartımız)

{

 //Doğruysa yapılacak işlemler (if bloğu)

}

else

{

 //Yanlışsa yapılacak işlemler (else bloğu)

}

Program yazarken çoğunlukla belli durumları kontrol etmemiz ve farklı durumlarda farklı işlemler yaptırmamız gerekir. Bunu yapmamızı sağlayan şey if-else yapısıdır.

If (eğer) komutu ile bir şartın doğru olup olmadığını kontrol edip, şart sağlanıyorsa farklı, sağlanmıyorsa farklı işlemlerin yapılmasını sağlayabiliriz.

if komutundan sonra parantez açılarak kontrol edilecek şart yazılır.

Ardından süslü parantezler ile if bloğu oluşturulur. Bu süslü parantezler arasına yani if bloğuna, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır.

Şart yanlışken yapılacak işlemler için else komutu yazılıp, süslü parantezler ile  else bloğu açılır.

Else kısmı isteğe bağlıdır. Şart yanlış ise yapılacak işlemler, else komutundan sonraki parantezler arasına yazılır.

Aşağıdaki örnekte if bloğu kullanılmış ancak else bloğu kullanılmamıştır. Verilen şart doğru ise yani a değişkeni 34'e eşit ise label1'e "Bildiniz" yazılmaktadır. Şart yanlış iken hiç bir işlem yapılmayacaktır.

if ( a == 34 )
{
 label1.Text = "Bildiniz.";
}

Alttaki örnekte ise hem if bloğu hem de else bloğu kullanılarak sayının 0'dan büyük olup olmadığına göre farklı işlem yapılması sağlanmıştır.

if ( a < 0 )
{
 label1.Text = "Sayı Negatif.";
}
else
{
 label1.Text = "Sayı Pozitif.";
}

If ve/veya else blokları yalnızca 1 satırdan oluşuyorsa süslü parantezler kullanılmayabilir: 

Aşağıdaki örnekte if ve else blokları birer satırdan oluştukları için süslü parantez kullanılmamıştır.

if ( a < 0 )
 label1.Text = "Sayı Negatif.";
else
 label1.Text = "Sayı Pozitif.";

 

c# if örnekleri, if else örnekleri, else if örnekleri, elseif eğer değilse kullanımı, if else açıklama ve şart doğruysa ya da yanlışsa ona göre işlem yaptırma

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

if else örnekleri
  • Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program

if (a % 2 == 0 )
label1.Text = "Sayı Çift";
else
label1.Text = "Sayı Tek";
  • Girilen sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “OK”, aksi halde “HATA” mesajı veren program

if (a % 2 == 0 && a % 3 == 0 )
label1.Text = "OK";
else
label1.Text = "HATA";
  • Girilen sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “2 ve 3’ün katı”, sadece 2 ile bölünebiliyorsa “2’nin katı”, sadece 3 ile bölünebiliyorsa “3’ün katı”, ne 2’ye ne de 3’e bölünmüyorsa “2 veya 3’ün katı değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı hem 4, hem 5, hem de 6 ile bölünebiliyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı 4, 5 ve 6 sayılarından en az birine bölünüyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı 0 ile 100 arasında ve çift ise “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen 3 sayıdan en az biri 50’den büyükse “Yeterli”, aksi halde “Yetersiz” mesajı veren program

int a = int.Parse( TextBox1.Text );
int b = int.Parse( TextBox2.Text );
int c = int.Parse( TextBox3.Text );
 
if (a > 50 || b > 50 || c > 50 )
label1.Text = "OK";
else
label1.Text = "HATA";
  • Girilen 3 sayının hepsi 0’dan büyük ve çift ise “Başarılı Giriş”, aksi halde “Başarısız giriş” mesajı veren program

int a = int.Parse( TextBox1.Text );
int b = int.Parse( TextBox2.Text );
int c = int.Parse( TextBox3.Text );
 
if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && a % 2 == 0 && b % 2 == 0 && c % 2 == 0  )
label1.Text = "Başarılı Giriş";
else
label1.Text = "Başarısız Giriş";

 

Sayının Başka Bir Sayıya Bölünüp Bölünemediği

TextBox1'e girilen sayı, TextBox2'ye girilen sayıya bölünebiliyor mu sorusunun yanıtını verecek program:

int bolunen = int.Parse( TextBox1.Text );
int bolen = int.Parse( TextBox2.Text );
 
if ( bolunen % bolen == 0 )
label1.Text = "Tam Bölünür.";
else
label1.Text = "Bölünmez.";

 YORUMLAR
17020  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 526