Diziler ile İlgili Metotlar - I

Array Sınıfı ile Birlikte Kullanılan Dizi Metotları

 

Array.Clear(diziAdi, baslangicElamani, silinecekAdet) metodu :

Dizi içerisinde istenilen elemandan başlayarak, istenen sayıda elemanın silinmesini sağlar. Dizinin eleman sayısı değişmez. Sadece belirtilen dizi elemanlarının değerleri silinir.

int[] dizim = new int [11];

Array.Clear(dizim, 3, 2);

Bu örnekte dizimin 3 nolu elemanından başlayarak 2 tane elemanı silinecektir. Yani dizimin 3 ve 4 nolu elemanları silinecektir.

 

Array.Reverse(diziAdi) metodu :

Dizi elemanlarını ters çevirir. (İlk eleman sona, son eleman başa gelecek şekilde)

int[] dizim = new int [11]; 

Array.Reverse(dizim);

Bu örnekte tüm dizi ters çevrilmiştir. 

Array.Reverse(dizim, 5, 10);

Yukarıdaki gibi kullanıldığında ise dizinin 5 numaralı elemanından başlayarak toplam 10 elemanı kendi içerisinde ters çevirecektir. Diğer elemanlar etkilenmeyecektir.

 

Array.Sort(diziAdi, baslangicElamani, siralanacakAdet) metodu:

Dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru (0-9 veya a-z) sıralar. Metodun iki hali vardır. Parantez içine sadece dizi adı yazılırsa tüm diziyi sıralar. İstenirse başlangıç elemanının numarası ve sıralanacak eleman sayısı verilerek dizinin belli bir bölümü de sıralanabilir.

string[] dizim = { "elin","özge","merve","sultan","ceylan" };

Array.Sort(dizim)

Bu örnekte tüm dizi küçükten büyüğe (a – z) sıralanmıştır.

string[] dizim = { "elin","özge","merve","sultan","ceylan" };

Array.Sort(dizim, 2, 3);

Bu örnekte tüm dizinin son üç elemanı sıralanmıştır.

 

Array.IndexOf(diziAdi, aranacakDeger, baslangicElamani, elemanSayisi) metodu :

Dizinin elemanları arasında istenilen değerin aranmasını ve bulunduğunda index numarasının verilmesini sağlar. Eğer aranan bulunamazsa -1 sonucunu verir.

Metodun iki hali vardır. Parantez içine sadece dizi adı yazılırsa arama tüm dizi içerisinde yapılır. İstenirse başlangıç elemanının numarası ve eleman sayısı da verilerek dizinin sadece belli bir bölümünde arama yapılabilir.

string[] dizim = { "elin","özge","merve","sultan","ceylan" };

Array.IndexOf(dizim, ”sultan”);

Bu örnekte “sultan” değeri, tüm dizi içerisinde aranır ve index numarası bulunur.

string[] dizim = { "elin","özge","merve","sultan","ceylan" };

Array.Sort(dizim, “sultan”, 2, 3);

Bu örnekte “sultan” değeri, dizinin 3. Elemanından başlanarak sonrasında gelen 3 eleman içinde aranır.

Not: Arama işlemi küçük-büyük harfe duyarlıdır. Örneğin "Ahmet" şeklinde arama yapıldığında, "ahmet" kelimesini bulmaz.

c# dizi metotları, diziler ile ilgili metotlar ve açıklamaları, dizileri sıralama, dizideki en büyük ve en küçük elemanı bulma, dizi içinde arama, diziyi ters çevirme

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
9150  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 585