Diziler ile İlgili Metotlar - II

C# Dizi Metotları

Bir önceki konumuzda diziler ile ilgili olan ve Array sınıfı ile birlikte çağrılan metotlardan bahsetmiştik. Bu sayfada ise Array sınıfı belirtilmeden kullanılan metodlara örnekler vereceğiz.

Average( ) Metodu

Sayısal bir dizinin tüm elemanlarının ortalamasını hesaplayarak double türünde geri döndüren metottur. Örnek:

int[ ] sayilar = { 1,2,3,4,5,6,7 };
 
double ort = sayilar.Average();
 
label1.Text = ort.ToString();

 

Sum( ) Metodu

Dizinin tüm elemanlarının değerlerini toplar.

int toplam = dizi1.Sum();

 

Concat( ) Metodu

İki dizinin birleştirilmesini sağlar. Aşağıdaki örnekte dizi1'in elemanlarına, dizi2'nin elemanları da eklenmiş ve ToArray() metodu ile dizi türüne dönüştürme yapılmıştır. Sonuçta oluşan yeni diziye sonDizi ismi verilmiştir.

int[ ] dizi1= { 1,2,3,4,5,6,7 };
int[ ] dizi2={8,9,10,11,12};
int[ ] sonDizi= dizi1.Concat(dizi2).ToArray();

 

Contains( ) Metodu

Bir dizi içerisinde istenen değerin aranmasını sağlar. Aranan değer bulunursa True, bulunamazsa False değeri döndürür. Örnek:

int[] sayilar = { 1,2,3,4,5,6,7 };
 
int a = int.Parse(textBox1.Text);
 
if (sayilar.Contains(a)) label1.Text = "Bulundu";
else label1.Text = "Bulunamadı";

 

CopyTo( ) Metodu

Bir dizinin tüm içeriğini başka bir diziye kopyalamak için kullanılır. Kullanım şekli;

kaynakDiziAdi . CopyTo ( hedefDiziAdi, başlangıçIndexNo);

Buradaki başlangıçIndexNo hedef dizide yapıştırma işleminin hangi elemandan itibaren yapılacağını belirler.

int[ ] dizi1 = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 
int[ ] dizi2 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
 
dizi1.CopyTo(dizi2, 3);

Bu örnekte dizi1'i kopyala ve dizi2'nin içine 3 nolu elemandan başlayarak yapıştır demiş olduk.

CopyTo metodu kullanıldığında hedef dizinin eleman sayısında değişme olmaz. Yani dizi1'in elemanları, dizi2'de karşılık gelen elemanlar ile değiştirilir.

Kodlar çalıştıktan sonra dizi2'nin yeni hali şöyle olacaktır:

1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Hedef dizinin uzunluğu yeterli olmazsa hata oluşacaktır. Mesela dizi2'yi dizi1 içine kopyalayamayız. Aynı şekilde başlangıç index numarası da kopyalanan dizinin tüm elemanlarının yerleşmesine uygun olmalıdır.

 

Max( ) ve Min( ) Metotları

Dizi elemanları içinde değeri en büyük (max) ya da en küçük (min) olan elemanı bulmaya yarar.

label1.Text = dizi1.Max().ToString();

label1.Text = dizi1.Min().ToString();

 

SequenceEqual( ) Metodu

İki dizinin tüm elemanlarını karşılaştırarak diziler aynı ise True, farklı ise False değeri geri döndürür.

if ( dizi1.SequenceEqual(dizi2) ) 

label1.Text = "Diziler Aynı";

 

Sum( ) Metodu

Dizinin tüm elemanlarının değerlerini toplar.

int toplam = dizi1.Sum();

 

c# dizi metotları, dizi içinde arama yapma, dizinin ortalamasını alma, dizi elemanlarının toplamını bulma, diziyi kopyalama, dizi elemanlarını kopyalama

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
6831  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 583