Girilen Değerin Sayı Olup Olmadığını Anlama

isNaN Metodu (is Not a Number)

Form elemanlarındaki veriler ile matematiksel işlem yapmamız gerektiğinde, ilgili elemana girilen değerin sayısal bir değer olduğundan emin olmak isteriz. Örneğin metin kutusuna kullanıcının gireceği sayı ile işlem yapacaksak, öncelikle girilen verinin sayı olup olmadığını kontrol etmek gerekecektir.

isNaN metodu parametre olarak aldığı değeri kontrol ederek sayı değilse true, sayı ise false değeri geri döndürür.

var sayi1=document.getElementById("k1").value;
 
if(isNaN(sayi1))
document.getElementById("sonuc1").innerHTML="Sayı Değil";
else
document.getElementById("sonuc1").innerHTML="Sayı";

isNan metodunun hangi değerler için ne sonuç döndüreceğine dair şu örnekleri verebiliriz:

isNaN(458) //false

isNaN(-5.55) //false

isNaN(5-2) //false

isNaN() //true

isNaN("") //false

isNaN('888') //false

isNaN('selam') //true

isNaN('2011/5/11') //true

isNaN('') //false

isNaN(true) //false

isNaN(undefined) //true

isNaN(NaN) //true

isNaN(0 / 0) //true

 

metin kutusuna girilen değerin sayı olup olmadığını kontrol etme, isNaN fonksiyonu kullanımı, isNaN not a number örnekleri, girilen değer sayı değilse hata versin

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Örnek: isNaN metodu kullanımı Kendin Dene


YORUMLAR
6887  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 610