Global Değişken

Bir Değişkeni Tüm Alt Programlarda Kullanma

C# ile yazdığımız programlar birden fazla alt programdan ve metotlardan oluşmaktadır. Bilindiği üzere her alt program ve metot küme parantezleri ile başlar ve biter.

Bir değişken hangi alt program veya metot içerisinde tanımlandıysa, o parantezler arasında geçerlidir. Örneğin aşağıdaki resimde button1_Click programı içinde sayi isimli bir değişken tanımlandığı görülmektedir. Bu değişken button2_Click programında kullanılamaz. Çünkü o programda geçerli değil, sadece button1_Click programında geçerlidir.

button2_Click programında da aynı isimde bir değişken tanımlayıp kullanabiliriz. Çünkü farklı programlarda aynı isimde değişken tanımlanabilir ve bu değişkenler, isimleri aynı olsa da birbirlerinden bağımsızdırlar. Birindeki değişkene değer verilmesi, diğerinin değerini değiştirmez.

Şayet değişkenin tanımlandığı yer aşağıdaki gibi değiştirilirse diğer alt program ve metotlar da bu değişkeni kullanabilirler.

Burada sayi değişkeni tüm alt programlar tarafından kullanılabilir. Herhangi bir yerde değişkenin değeri değiştirildiğinde, tüm programlar aynı değişkeni kullandığı için, yeni değeri hepsinde geçerli olacaktır.

c# global değişken örnekleri, public, değişkeni tüm alt programlarda kullanma, bir değişkenin yaşam döngüsü, değişken nerede geçerli

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
11455  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 582