JavaScript Çok Boyutlu Diziler

Çok Boyutlu Diziler

Dizi, kendi içinde başka diziler saklıyor gibi düşünülebilir. Ya da daha kolay anlamak için satır ve sütunlardan oluşan bir tabloya benzetilebilir. Dizinin her satırında birden fazla veri olduğu ve her elemanın bir satır bir de sütun numarası olduğu kabul edildiğinde daha kolay anlaşılacaktır.

Gerçekte ise bir dizinin her elemanına başka bir dizi atanmaktadır. Elemanlara ulaşmak içinse önce dıştaki dizinin, sonra da içteki dizinin index numarası belirtilir.

Aşağıdaki örnekte sinifim adında bir dizi tanımlanmıştır. Ardından dizinin her elemanına başka bir dizi atanmıştır. Sonra da iç içe for döngüsü kurularak tüm elemanlar ekrana yazdırılmıştır.

var sinifim=new Array();

sinifim[0]=new Array(911,"Ahmet","Yılmaz");
sinifim[1]=new Array(542,"Özge","Kara");
sinifim[2]=new Array(223,"Gizem","Uysal");
sinifim[3]=new Array(333,"Aslı","Bitmez");

var i,j;

for(i=0;i<=sinifim.length-1;i++)
{
    
    for(j=0;j<=2;j++)
    {
        document.write(sinifim[i][j]+ " ");
        }
        
    document.write("<br />");

    }

Burada da görüldüğü gibi dizi elemanlarına ulaşabilmek için hem dıştaki hem de içteki dizinin index numarası verilmiştir.

Örneğin yukarıdaki örnekte sinifim[1][2] ifadesi kullanıldığında "Kara" değerini verecektir.

JavaScript çok boyutlu diziler, çok boyutlu dizi örnekleri, programlama matris nedir

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
12261  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 608