JavaScript Özel Karakterlerin Yazımı

JavaScript'te Özel Karakterler

JavaScript'te ekrana ya da değişkene bir metin değeri yazılırken, bu değerler çift tırnaklar arasında yazılır. Bu nedenle bazı özel karakterler yazılmak istendiğinde sorun yaşanabilir. Mesela ekrana çift tırnak yazdırmak amacıyla aşağıdaki gibi bir satır yazıldığında, bilgisayar ikinci tırnağın birinciyi kapattığını anlayacak ve hata oluşacaktır.

document.write("Öğrenci "günaydın" diyerek selam verdi");

Bu hatayı düzeltmek için yazdırılmak istenen özel karakterlerin önüne \ işareti konmalıdır. Yukarıdaki hata altta düzeltilmiştir.

document.write("Öğrenci \" günaydın \" diyerek selam verdi");

Aşağıda başka özel karakterlerin nasıl yazılabilecekleri gösterilmiştir:

\n = Alt satıra geçmeyi sağlar.

\" = Çift tırnak yazdırma

\' = Tek tırnak yazdırma

\\ = \ karakterini yazdırma

\& = & karakterini yazdırma

\t = tab tuşu görevi görür

 

JavaScript Yorum Satırları

Yorum satırları program tarafından komut olarak algılanmaz ve çalıştırılmazlar. Kodlar arasına not düşmek ve açıklama yapmak için kullanılırlar.

// ile başlayarak tek satırlık bir yorum satırı eklenebilir.

/* ile */ ifadeleri arasına ise çok satırdan oluşan açıklamalar eklenebilir.

javascript tırnak yazma sorunu, çift tırnak içine tırnak yazma, tek tırnak yazdırma, alt satıra yazdırma, yeni satır yapma, alt satıra geçme

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
10174  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 648