JavaScript Değişken Kullanımı

Değişken Tanımlama

Değişkenler, programın çalışması esnasında oluşturulan ve verileri saklamaya yarayan elemanlardır. Değişkenler oluşturulurken isimleri ve saklayacakları verinin türü belirlenir. Değişkene değer verileceği zaman, ya da değişkenin sakladığı değere ulaşılmak istendiğinde bu isim kullanılacaktır.

Değişkenler tüm programlama dillerinde bulunan yapılardır ve bir değişken tanımlarken (oluştururken) hangi türde veri saklayacağı belirtilmelidir. Örneğin bir değişkeni sayı saklayacak şekilde tanımlarsak, daha sonra o değişkene metin atayamayız.

JavaScript'in diğer dillerden farkı değişkenin, tür belirtmeden de tanımlanabilmesidir. Var komutu ile değişkenin sadece ismi belirtilerek değişken oluşturulabilir. Ardından bu değişkene istenen türde veri girilebilir. Girilen değere göre değişkenin türü algılanacaktır.

Örnekler:

var sayi1;

sayi1=100;

var isim="Zafer";

var sayi2=50;

Not: String türündeki değişkenlere değer atarken tek tırnak veya çift tırnak kullanabiliriz.

Veri Türleri

JavaScript dilinde değişkenler için 3 farklı veri türünden bahsedebiliriz: 

Number: Her türlü sayısal değeri saklamak için kullanılır. Ondalıklı sayılarda ondalık kısmı ayırmak için nokta kullanılır.

String: Karakter veya metin saklamak için kullanılır.

Boolean: True ya da false değeri saklayabilirler.

 

Not: JavaScript değişkenlerin türlerini girilen veriye göre kendisi algılamaktadır. Örneğin bir değişkene sayısal bir değer atandığında o değişken Number türüne geçer. Aynı değişkene daha sonra metin değeri verilirse o değişken otomatikman string türüne çevrilir. Bizim bir dönüşüm yapmamıza gerek kalmaz.

Örneğin;

var a=50;

a="Ahmet";

Bu örnek başka dillerde hataya neden olurdu. Ancak JavaScript'te sorun olmayacaktır. Değişkene ilk atanandan farklı türde bir veri atanabilir.

Değişken İsimlendirme Kuralları

JavaScript büyük küçük harfe duyarlı bir dildir.

Değişkenlere isim verilirken Türkçe karakterler ( ı, İ, ğ, Ğ, ü, Ü, ş, Ş, ö, Ö, ç, Ç ), boşluk ve özel karakterler ( . , ; : / vb. ) kullanılmamalıdır.

Ayrıca programlama dilinde başka bir anlamı olan kelimeler de, değişken ismi olarak seçilmemelidir. (int, not, if, char vb.)

Değişken isimleri rakam veya sayı ile başlayamaz. Bir değişkene not1 ismi verilebilir ancak 1not ismi verilemez.

Değişkenler arasında matematiksel işlemler

  • String türünde iki değişken toplanırsa, iki değişkenin değerleri yan yana birleştirilir.

var x = "bilgisayar" + " dersi";  sonuç bilgisayar dersi

  • Number türündeki değişkenler arasında her türlü matematiksel işlem gerçekleştirilebilir.
  • Bir string ile bir number türündeki değişken toplandığında ise soldan sağa doğru işlemler gerçekleştirilir. Bunu farklı örnekler ile açıklayalım:

var x = "bilgisayar" + 15;  sonuç bilgisayar15

var x = 15 + "bilgisayar";  sonuç 15bilgisayar

var x = 15 + "bilgisayar" + 15;  sonuç 15bilgisayar15

var x = 15 + 5 + "bilgisayar" + 15;  sonuç 20bilgisayar15

var x = "bilgisayar" + 15 + 5;  sonuç bilgisayar155

var x = 15 + 5 + "bilgisayar" + 15 + 5;  sonuç 20bilgisayar155

  • Boolean türündeki değişkenler ile sayısal işlem yapılırken True değeri 1, False değeri 0 kabul edilerek işlem gerçekleştirilir.
  • Boolean türündeki değişkenler ile string türündeki değişkenler arasında işlem yapılırken True değeri için "True", False değeri için de "False" ifadesi metin olarak eklenir.

typeof Operatörü

Değişkenlerin veya ifadelerin türünü öğrenmek için typeof operatörünü kullanabiliriz.

var degisken1 = "bilgisayar";

var degisken2 = 35;

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof degisken1;  sonuç string

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof degisken2;  sonuç Number

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof  "araba";  sonuç string

document.getElementById("sonuc").innerHTML = typeof 35;  sonuç Number;

parseInt() Metodu

JavaScript ile iki sayıyı toplamaya çalıştığımızda, bazı durumlarda, özellikle sayıları sayfamızdaki form elemanlarından elde ettiysek bir sorun ile karşılaşabiliriz.

Şöyle ki, iki sayıyı topla deriz, ancak program iki sayıyı yan yana birleştirir. Bunun sebebi, değişkendeki verilerin string olarak algılanmasıdır.

Bu sorunu aşmak için parseInt metodunu kullanabiliriz.

parseInt metodu, string türündeki verileri, sayısal veri tipine dönüştürmeyi sağlar.

Örnek:

var a=parseInt(document.getElementById("kutu1").value);

Bu örnekte kutu1 id'li metin kutusu içindeki veri, sayı olarak a değişkenine alınmıştır.

parseInt metoduna benzeyen parseFloat metodu ise ondalık sayılar için kullanılabilir. parseInt metodu kullanıldığında ondalık kısım atılır, parseFloat metodu kullanılarak ondalık sayı elde edilebilir.

javascript değişken kullanımı, javascript var komutu değişken örnekleri, javascript değişken türleri tipleri, javascript değişken nasıl tanımlanır

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Değişkenlerde undefined, empty ve null durumları

Değişkenlerde undefined, empty ve null durumları

Bir değişken tanımlanmış ancak hiç değer atanmamış ise undefined

var a;

Değişkene boş değer atanmış ise empty kabul edilir.

var a = "";

Null yapılan bir değişken de boş ancak türü object kabul edilir.

a = null;

Örnek: Javascript değişkenler ile sayısal işlem Kendin Dene

Örnekte metin kutusuna girilen veri parseInt metodu sayesinde sayıya dönüştürülerek a değişkenine alınıyor, ardından karesi hesaplanıp sonuç b etiketi içerisine yazdırılmıştır.

Kendin Dene butonuna tıklayarak kodları görebilir, değiştirebilir ve sonucu görebilirsin.

Örnek: Javascript değişkenler ile işlem Kendin Dene

Örnekte iki metin kutusuna girilen veriler birleştirilerek ve aralarına bir boşluk konarak b etiketi içerisine yazdırılıyor.

Kendin Dene butonuna tıklayarak kodları görebilir, değiştirebilir ve sonucu görebilirsin.YORUMLAR
17410  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 589