JavaScript Matematik Fonksiyonları

Math Sınıfı ve Matematiksel Fonksiyonlar

Math sınıfına ait bazı önemli fonksiyonlar şunlardır:

Random Metodu ile Rastgele Sayı Üretme

Random metodu 0 ile 1 arasında bir sayı üretir. Doğal olarak bu sayı uzunca bir ondalık kısma sahiptir.

var sayi = Math.random();

Örneğin 0 ile 100 arasında bir tam sayı üretilmesini istiyorsak random metodunu 100 ile çarpıp yuvarlama metotlarından biri ile sayının ondalık kısmını atabiliriz:

var sayi = Math.floor( Math.random() * 100 );

Ondalıklı Sayıyı Yuvarlama - Floor, Ceil ve Round Metotları

Floor metodu sayıyı tabana yuvarlar.

Ceil metodu sayıyı yukarı yuvarlar.

Round metodu sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.

Örnek:

var a=3.54;

document.write(Math.floor(a)); // Sonuç 3 çıkar
document.write(Math.ceil(a)); // Sonuç 4 çıkar
document.write(Math.round(a));  // Sonuç 4 çıkar

Sayının Kuvvetini Alma - Pow Metodu

Dışarıdan iki değer alan bir metotdur. Birinci sayı taban, ikinci sayı kuvvet olacak şekilde çalışır.

var a = Math.pow (2,3);

Sayının Karekökünü Alma - Sqrt Metodu

Fonksiyon kendisine gönderilen sayının karekökünü geri döndürür.

var a = Math.sqrt(9);

Örnek:

var sonuc = Math.sqrt(9) + Math.pow (2,3) - Math.floor( Math.random() * 100 );

Math.Min ve Math.Max Metotları

Verilen sayılardan en büyük veya en küçüğünü bulmak için kullanılırlar. 

document.getElementById("sonuc1").innerHTML =
    Math.max(5, 0, 225, 336, -5, -666, 8, -787);   // sonuç 336

document.getElementById("sonuc2").innerHTML =
   Math.min(98, 785, -98, 3654, 587);    // sonuç -98

 

 

javascript matematiksel fonksiyonlar metotlar, sayıyı yuvarlama, javascript rastgele sayı üretme, üs alma, kuvvetini hesaplama, karekök alma, javascript matematiksel işlem örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
13823  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 695