JavaScript Tarih ve Saat İşlemleri

JavaScript Tarih ve Saat İşlemleri

Date() Metodu

Date metodu kullanılarak o anki tarih, saat ve saat dilimi gibi bilgiler elde edilebilir.

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = Date();

Yukarıdaki komut çalıştığında sonuç şu şekilde olacaktır:

Not: Date sınıfından oluşturulan nesneleri sayfamızdaki bir yere yazdırırken otomatik olarak String’e çevrilir. ToString metodunu kullanmak ile kullanmamak arasında bir fark olmayacaktır.

Tarih ve saat bilgisini daha kolay okunabilecek şekilde elde etmek için Date nesnesini kullanabiliriz:

Tarih Nesnesi – Date Object Oluşturma

New komutuyla tarih sınıfından nesne oluşturabiliriz. Oluşturulan nesneye o anki veya farklı bir tarih saat bilgisini atayabiliriz.

var zaman = new Date();

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman;

Yukarıdaki örnekte oluşturulan zaman isimli nesneye o anki tarih ve saat bilgisinin atanması sağlanmıştır.

Şu anki tarih yerine farklı bir tarih atamak istersek bunu 3 farklı şekilde gerçekleştirebiliriz.

1. Date yapıcı metodu içerisinde uygun formatta bir tarih ve saat belirtebiliriz:

var zaman = new Date("October 29, 1923 20:30:00");

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman;

Sonuç şu şekilde görünecektir:

Mon Oct 29 1923 20:30:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

Burada JavaScriptin desteklediği diğer tarih biçimlerinden de (Date Formats) bahsedelim.

Aşağıdaki örneklerde de göreceğiniz formatlar kullanılarak tarih ve saat belirtilebilir:

var zaman = new Date("2016-06-18");

Sonuç:  Sat Jun 18 2016 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Yaz Saati)

var zaman = new Date("2010-06-25T12:20:00");

Saat bilgisi de eklenmiştir. Sonuç:  Fri Jun 25 2010 15:20:00 GMT+0300 (Türkiye Yaz Saati)

var zaman = new Date("Oct 29 1923");

Sonuç:  Mon Oct 29 1923 00:00:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati) (Bu örnekte ay ve gün yer değiştirebilir. Ay ismi de uzun veya kısa yazılabilir. Oct veya October gibi) (Ayrıca büyük veya küçük harf tercih edilebilir.)

var zaman = new Date("10/29/1923"); /* Ay – Gün – Yıl */

var zaman = new Date("10/29/1923"); /* Yıl – Ay – Gün */

Sonuç:  Mon Oct 29 1923 00:00:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

var zaman = new Date("Mon Oct 29 1923 00:00:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)");

Sonuç:  Mon Oct 29 1923 00:00:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

2. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye bilgilerini sırasıyla yazabiliriz:

Bu yöntemde aylara ait index numarası 0’dan başlar. Ocak ayı için 0, Şubat için 1…

var zaman = new Date(23,9,29,20,30,0,0);

Sonuç:  Mon Oct 29 1923 20:30:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

Sadece yıl, ay ve gün de belirtilebilir.

3. Milisaniye cinsinden süre belirtebiliriz.

1 Ocak 1970 tarihine milisaniye cinsinden süre eklenerek yeni bir tarih elde edilmesini sağlar.

var zaman = new Date(946677600000);  /* Deneyerek bulduk J */

Sonuç:  Sat Jan 01 2000 00:00:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

Yukarıdaki örnekte 1 Ocak 1970 tarihine 946677600000 milisaniye eklenerek elde edilen yeni tarih zaman isimli nesneye atanmıştır.

Zaman Bilgisini Yazdırma

Date sınıfından oluşturulan bir nesneyi sayfada bir yere yazdırmak istediğimizde kullanabileceğimiz birkaç metot bulunmakta. Bunları birer örnek ile gösterelim:

var zaman = new Date(23,9,29,20,30,0,0);

document.getElementById("kutu1").innerHTML = zaman;

veya

document.getElementById("kutu1").innerHTML = zaman.toString();

Sonuç:  Mon Oct 29 1923 20:30:00 GMT+0200 (Türkiye Standart Saati)

ToString metodu biz belirtmediğimizde JavaScript tarafından çalıştırılacaktır.

document.getElementById("kutu2").innerHTML = zaman.toUTCString();

Sonuç:  Mon, 29 Oct 1923 18:30:00 GMT

document.getElementById("kutu3").innerHTML = zaman.toDateString();

Sonuç:  Mon Oct 29 1923

javascript tarih ve saat işlemleri, javascript tarih ve saat bilgisini yazdırma, tarih formatları, tarih biçimleri, date sınıfı kullanımı ve örnekleri, javascript tarih saat örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
7209  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 625