JavaScript if else Kullanımı

if - else Kullanımı

if (şartımız)

{

Şart doğruysa yapılacak işlemler

}

else

{

Şart yanlışsa yapılacak işlemler

}

Açıklama: if komutundan sonra parantez içerisinde şart yazılır.

İlk süslü parantezler arasına, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır.

Else kısmı isteğe bağlıdır. Şart yanlış ise yapılacak işlemler, else komutundan sonraki parantezler arasına yazılır.

Not: Şart doğru ya da yanlış olduğunda yapılacak işlemler 1 satırdan oluşuyorsa küme parantezleri kullanılmayabilir. 

Programımızda kontrol etmemiz gereken durumların sayısı 2 ve daha fazla ise else if kullanarak, her durumda yapılacakları ayrı ayrı belirtebiliriz.

Örnek:

if(a<b)
{
    document.write("a sayısı küçük");
    }
else if(b<a)
{
    document.write("b sayısı küçük");
    }
else
{
    document.write("sayılar eşit");
    }

Burada da else kısmı isteğe bağlıdır ve hiç bir şartın tutmadığı durumda buradaki işlemler yapılır.

javascript if else örnekleri, if örnekleri, if kullanımı, if else kullanımı, else if örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Örnek: 100'lük sistemdeki notu 5'lik sisteme çevirme Kendin Dene

Kendin Dene butonuna tıkla, kodları değiştir, sonucu gör...

Örnekte metin kutusuna girilen veri, sayıya çevrilerek değişkene alınmış, ardından if else kullanılarak sonuç bulunmuştur.

Örnek: İki Sayıdan Büyük Olanı Bulma Kendin Dene

Kendin Dene butonuna tıkla, kodları değiştir, sonucu gör...

Örnekte iki metin kutusuna girilen veriler, sayıya çevrilerek değişkenlere alınmış, ardından if else kullanılarak sonuç bulunmuştur.YORUMLAR
14354  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 584