SQL Fonksiyonları

SQL Grup Fonksiyonları

Belirtilen satırlar ile ilgili işlem yaparak tek bir sonuç geri döndüren Sql fonksiyonlarıdır.

AVG

Belirtilen alandaki değerlerin ortalamasını elde etmek için kullanılır.

SELECT AVG(yasi) AS YasOrt FROM futbolcular WHERE takimi=”GS”

SELECT AVG(ucreti) FROM calisanlar

SUM

Belirtilen alandaki değerlerin toplamını elde etmek için kullanılır.

SELECT SUM(adeti) AS kalanAdet FROM urunler WHERE turu=”klavye”

SELECT SUM(ucreti) FROM calisanlar

MAX ve MIN

Belirtilen alandaki en yüksek ya da en düşük değerleri bulmak için kullanılır.

SELECT MAX(fizik) AS enYuksek FROM notlar

SELECT MIN(ucreti) AS enDusuk, MAX(ucreti) AS enYuksek FROM calisanlar

COUNT

Belirtilen alandaki kayıtların sayısını elde etmek için kullanılır. COUNT(*) şeklinde bir kullanım, boş alanların da sayılmasını sağlar. COUNT(alanAdi) şeklinde bir kullanım ise belirtilen alandaki boş olmayan kayıtları sayar.

SELECT Count(*) FROM Ogrenci

SELECT Count(adresi) FROM Ogrenci WHERE bolumu="Bilişim Teknolojileri";

SELECT Count(*) FROM Ogrenci WHERE bolumu="Bilişim Teknolojileri";

COUNT (DISTINCT alanAdi) şeklinde kullanılarak ise belirtilen alanda geçen farklı veri sayısını verir. (Access programında çalışmaz)

SELECT Count(DISTINCT kategori) FROM urunler

Tek Satır Fonksiyonları

Sorguda belirtilen her satır ve alan için ayrı işlem yapar ve ayrı sonuç üretirler. Sık kullanılan bazı SQL fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.

(Parantez içindeki fonksiyon isimleri SQL Server için geçerlidir.)

LCASE (Lower)

İstenilen alanları küçük harf ile gösterir.

SELECT LCASE(kullanici_Adi) FROM kullanicilar

UCASE (Upper)

İstenilen alanları büyük harf ile gösterir.

SELECT adi, UCASE(soyadi) FROM Ogrenci

SELECT UCASE(adi), UCASE(soyadi), LCASE(bolumu) FROM Ogrenci

SELECT UCASE(adi) AS İsim, UCASE(soyadi) AS Soyisim, LCASE(bolumu) AS Bölüm FROM Ogrenci

MID (Substring)

İstenilen verinin bir parçasını göstermek için kullanılır.

SELECT MID(soyadi,1,3) FROM Ogrenci

SELECT adi, UCASE(MID(soyadi,1,3)), TcKimlik FROM Ogrenci

LEN

Bir alandaki metnin uzunluğunu görmek için kullanılır.

SELECT LEN(TcKimlik) FROM Ogrenci

MOD (%)

Bölme işlemi sonucunda kalanı verir.

SELECT adi, soyadi, ucreti MOD 100 FROM maaslar WHERE ucreti>100

Sql Tarih ve Saat Fonksiyonları

NOW (getdate())

Şu anki tarih ve saati verir.

SELECT now()

SELECT now(), adi, soyadi FROM Ogrenci

DAY – MONTH - YEAR

İstenilen tarih içerisindeki ay, gün veya yıl bilgisini verir.

SELECT day(dgtarihi), month(dgtarihi), year(dgtarihi) FROM Ogrenci

SELECT month(#22/12/2008#)

Time()

Access programında şu anki zaman (saat, dk ve sn) bilgisini verir.

Date()

Access programında şu anki tarih bilgisini verir.

*Sql Server'da şu anki zamanın sadece tarih kısmını almak istersek, o alanın veri türünü Date, varsayılan değerini getdate() yapabiliriz. Sadece zaman bilgisi için ise veri türünü Time, varsayılan değeri ise yine getdate() yapabiliriz.

DATEADD

Bir tarih bilgisine yıl, ay veya gün eklemek için kullanılır.

SELECT dateadd(“yyyy”,2,dgtarihi) FROM Ogrenci

SELECT dateadd(“m”,2,dgtarihi) FROM Ogrenci

SELECT dateadd(“d”,2,dgtarihi) FROM Ogrenci

DATEDIFF

İki tarih arasındaki farkı ay, gün ya da yıl cinsinden elde etmek için kullanılır.

SELECT datediff(“yyyy”,dgtarihi,buguntrh) FROM Ogrenci

SELECT datediff(“yyyy”,dgtarihi,now() ) FROM Ogrenci

 

sql fonksiyon örnekleri, sql functions, sql ortalama avg, kayıtları sayma count, sql toplama sum, sql tarih fonksiyonları, len, substring, upper, lower

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
17859  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 675