Sql Diline Giriş - Veritabanı Yönetim Programları

Veritabanı Kavramı

Verileri belli bir düzen içinde saklamaya yarayan nesnelerdir. Bir veritabanında bir veya daha fazla tablo bulunur. Veriler bu tablolarda saklanır.

Tablodaki sütunlara alan, satırlara ise kayıt adı verilir.

SiraNo Adi Soyadi TelNo
1 İsmet Cengiz 05352522525
2 Ayşe Ceren Erünsal 05453633636
3 Hayriye Şener 05551411414

Yukarıdaki tabloda 4 alan bulunmaktadır. 

Tabloya şu anda 3 kayıt girilmiştir.

Alan adları birbirinden farklı olmalıdır.

Alanlar ve isimleri, tablo ilk oluşturulurken belirlenmektedir. Veritabanımızı programlama dilleri aracılığıyla kullanmayı düşünüyorsak, alan isimlerinde Türkçe karakter, boşluk ve özel karakterler kullanmamalıyız.

Alanların sıralaması önemli değildir. Yani soyadi en başa (sola), adi en sona (sağa) gitse de birşey fark etmez.

Veri Türü

Tablo oluşturulurken, alanların isimleri dışında veri türleri de belirtilmelidir. Bir alana başlangıçta belirtilen veri türü dışında bilgi girilemez.

Örneğin sayı olarak belirlenmiş bir alana metin girilemez.

Veri türleri başlıca şunlardır: sayı, metin, tarih, bool (doğru-yanlış), nesne...

Web Uygulamalarında Veritabanı Kullanmanın Önemi

Günümüzde birçok web sitesi kullanıcıların bilgilerini kalıcı olarak saklama ihtiyacı hissetmektedir. Sadece kullanıcı bilgileri değil daha birçok kategoride bilgi veritabanlarında saklanarak işlem görmektedir.

Örneğin alışveriş siteleri hem kullanıcı bilgilerini (kullanıcı adı, parola, adres, ...) hem de ürünlere ait bilgileri bir düzen içerisinde saklamak zorundadır.

Forumlar, sosyal ağ siteleri (facebook, twitter, vb..), bizim sitemiz, haber siteleri gibi örnekler çoğaltılabilir.

Veritabanları her türlü bilgiyi sütunlar halinde, bir düzen içerisinde saklamamızı, gerektiğinde bu bilgilere ulaşarak işlem yapabilmemizi sağlarlar.

Veritabanı hazırlamak ve yönetmek denince akla gelen en önemli programlar Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySql diyebiliriz. Derslerimizde daha çok Access ve MSSQL Server kullandığımız için burada ikisinden bahsedeceğiz.

Veritabanı Yönetim Programları

Microsoft Access

Son derece pratik bir veritabanı yönetme programıdır. Hazırladığımız veritabanını Access programının kurulu olduğu her bilgisayarda çalıştırabiliriz.

Veritabanını taşımak, kopyalamak vb işlemler de son derece kolaydır.

Microsoft SQL Server – SQL Server Manage Studio

Veritabanları Sql Server yani Sql sunucu üzerinde çalışırlar. Veritabanlarını kendi bilgisayarımızda hazırlayacaksak öncelikle bilgisayarımıza Sql Server programını kurmalıyız. Web sunucusunda Sql veritabanlarını çalıştırabilmemiz için de o sunucuda Sql Server bulunmalıdır. Sql Server (MSSQL) desteği olmayan bir web sunucusunda Sql Server veritabanı kullanamayız.

Sql Server programı veritabanlarının üzerinde çalıştığı platformdur. O veritabanlarına ulaşıp, düzenleme yapabilmek için de Sql Server Management Studio programını kullanmalıyız.

Sql Server ve Management Studio programlarının Express versiyonları Microsoft’un sitesinden indirilebilir. 

SQL Dili Kullanarak Sorgu Hazırlama ve Sql Yazım Kuralları

Veritabanındaki kayıtlara ulaşmak, onları güncellemek, silmek ve yeni kayıt eklemek gibi işlemler için Sql sorguları denilen kod parçacıkları kullanılır.

Sql dilindeki bazı kodlar, kullanılan veritabanına göre farklılık gösterse de önemli terimler hepsinde ortaktır. Tüm platformlarda;

İstenen kayıtları listelemek için Select sorguları,

Kayıt güncellemek için Update sorguları,

Kayıt silmek için Delete sorguları,

Kayıt eklemek içinse Insert sorguları kullanılır.

Özellikle fonksiyon isimleri kullanılan veritabanı programına göre değişebilmektedir.

Sql sorguları büyük küçük harf duyarlı değildir. Ancak I ve i harflerinin kullanımında dikkatli olunuz.

Sorgu satırlarının sonuna noktalı virgül koymak zorunlu değildir ancak ard arda birden fazla sorgunun çalıştırılabildiği platformlarda sorguların sonuna noktalı virgül koymak gerekir.

Sorgu ve fonksiyonların kullanımını ileriki konularda bulabilirsiniz.

 

sql yazım kuralları, veritabanı programları, sql management studio, sql server veritabanı nasıl oluşturulur kullanılır, access programı

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
23248  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 636