Visual C# Kontrolleri ve Özellikleri

VISUAL C# KONTROLLER (NESNELER)

 • Button: Tıklandığında bir alt programın çalışmasını sağlayan kontroldür.
 • Textbox: Kullanıcıdan bilgi almamızı sağlar. Kullanıcı buraya tıklayarak istediği bilgiyi girebilir. Metin kutusu da denmektedir.
 • Label: Kullanıcıya bilgi vermek veya sonuç göstermek amacıyla kullanılır. Kullanıcı labelin içeriğini değiştiremez.
 • Checkbox: Kullanıcının seçim yapmasını sağlar. Hiç seçmemeye ve birden fazla seçim yapmaya izin verilir.
 • Radio button (Option button): Kullanıcının seçim yapmasını sağlar. Aynı gruptaki radio buttonlardan yalnızca bir tanesi seçilebilir.
 • Combobox: (Açılır liste) Tıklandığında aşağı doğru açılan ve seçim yapılmasını sağlayan bir listedir.
 • Listbox: Kullanıcının, seçim yapmasını sağlayan bir listedir. Comboboxtan farkı sürekli açık vaziyette olması ve izin verildiğinde çoklu seçim yapılabilmesidir.
 • CheckedListBox: Listbox kontrolünün bir benzeridir. Her elemanın yanında bir onay kutusu bulunur ve kullanıcı istedği kutuları işaretleyerek seçim yapabilir.
 • Timer: Milisaniye cinsinden belirtilen aralıklar ile bir alt programın çalışmasını sağlar. Örneğin aralık 5000 ms yani 5 sn yapıldığında 5 saniyede bir istenen altprogram çalıştırılır ve içinde yazan işlemler tekrar yapılır.

 

KONTROLLERİN ÖZELLİKLERİ

Görsel programlama dillerinde kontrollerin özellikleri kullanılarak işlemler gerçekleştirilir. Kontrollerin özellikleri tasarım yaparken “properties” paneli kullanılarak değiştirilebilir. Aynı zamanda yazdığımız komutlar ile de bu özellikleri değiştirebiliriz.

Özellikler, kontrollerin görünümü, yerleşimi veya davranışlarına özgü niteliklerdir. Örneğin, bir Button kontrolünün Text özelliği, üzerinde yazan yazıya erişmemizi sağlar.

Kontrollerin ve Özelliklerinin kod ile değiştirilmesi:

Bir kontrolün özelliği kod ile değiştirilecekse her zaman önce kontrolün adı, ardından nokta (.) konulup özelliğin adı yazılır.

Örneğin button1'in enabled özelliğini değiştirmek için button1.enabled=false şeklinde yazmak gerekir.

Kontrolün adı veya özelliği yazılmazsa program ne ile işlem yapacağını anlamayacaktır.

Bu günlük hayattan şuna benzetilebilir.

Ayça.sacRengi = Siyah;

Sinem.kilo = 55;

Ahmet.boy = 180;

Visual C# dilinde bazı özellikler tüm kontroller için ortaktır. Bunlara aşağıdaki özellikleri örnek verebiliriz:

Kontrollerin ortak özelliklerinden bazıları:

 • Name: Her kontrolün bir ismi vardır ve name özelliği ile belirtilir. Aynı isim birden fazla kontrole verilemez. Örneğin “label1” kontrolünün ismini “sonuc” olarak değiştirirsek, bu kontrolü her yerde bu isimle kullanmamız gerekir:

sonuc.Text=”Bilişim Teknolojisi”;

 • Text: O kontrolün üzerindeki ya da içinde görünecek metni belirler. Örneğin Buttonun üzerindeki yazı ya da metin kutusunun içindeki yazı bu özellik ile değiştirilebilir.

Button1.Text="HESAPLA";

TextBox1.Text="123";

Label1.Text="Hoş geldiniz.";

 • Enabled: True ve False olmak üzere iki değer alabilir. Varsayılan değeri True'dur. False yapıldığında nesne ekranda görünür fakat kullanıcı tarafından tıklanamaz ve içeriği değiştirilemez. (Etkin - Devre dışı)

button1.Enabled="False";

 • Size Özellikleri (Width ve Height): Size kelimesi boyut, width genişlik, height yükseklik anlamına gelir. Seçilen kontrolün genişlik veya yüksekliği, piksel cinsinden belirtilerek ayarlanabilir.

k1.width=300;

k1.height=50;

 • Backcolor: Kontrolün arka plan rengini değiştirmek için kullanılır.

k1.BackColor= Color.Red;

 • Forecolor: Kontrolün ön plan rengini değiştirmek için kullanılır.

k1.ForeColor= Color.Yellow; 

 • Visible: (Görünürlük) Bir kontrolün görünür veya gizli olmasını sağlar. “True” değeri kontrolün görünür olmasını, “false” değeri gizli olmasını sağlar.

k1.visible=false;

k1.visible=True;

 

visual c#, textbox kullanımı, button, label, combobox kullanımı, listbox, nasıl kullanılır, text, readonly nedir, enabled nedir, örnekler

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
43003  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2354Visual-C-sharp-Kontrolleri-ve-Özellikleri