SQL Sorgusu ile Tablo Oluşturma

Create Table Sorgusu

Veritabanı programlarında tasarım görünümünde tablo oluşturabiliyor ve değişiklikler yapabiliyoruz.

  • Access programında Oluştur menüsünden Tablo düğmesine tıklayarak, ardından da sağ tık yapıp "Tasarım Görünümü" seçeneğine tıklayarak,
  • Sql Management Studio ileyse, Tables simgesine sağ tıklayarak New Table komutuyla bu ekrana ulaşabiliyoruz. Değişiklik yapmak istediğimizde ise var olan tabloya sağ tıklayıp Design komutu veriyoruz.

Bu yöntemlerden farklı olarak, Sql sorgusu yazarak da tablo oluşturabiliriz.

Yeni tablo yaratmak için kullanılan sorgu Create Table sorgusudur ve aşağıdaki gibi yazılır:

CREATE TABLE tabloAdı (
    alanAdi1 veriTürü,
    alanAdi2 veriTürü,
    alanAdi3 veriTürü,
   ....
);

Sorgu "Create Table" komutu ile başlar ve ardından tabloya verilecek isim yazılır. Ardından parantezler içerisine oluşturulacak alanların isimleri, veri türleri ve varsa başka özellikleri belirtilir. Her sütunun özellikleri yazıldıktan sonra virgül konarak sonraki sütunun tanımlanmasına geçilir.

Birincil Anahtar tanımlaması için "Primary Key" ifadesi ilgili alanın özelliklerine eklenir. Örneğin;

CREATE TABLE ogrenciler(
    okulNo int Primary Key,
    adi NVARCHAR(50),
    soyadi NVARCHAR(50)
);

Null ifadesi o alanın boş bırakılabileceğini, Not Null ise boş bırakılamayacağını belirler.

identity(1,1) tanımlaması ise alandaki verinin otomatik artan bir sayı olmasını sağlar. identity(1,1) özelliği kullanılan bir alanın ilk değeri 1 olup, her kayıt için otomatik olarak 1 artacaktır.

Sütunlara varsayılan değer vermek için "default()" ifadesi kullanılır. Aşağıdaki örnekte şu anki zaman bilgisi otomatik olarak kayitTarihi alanına yazılacaktır.

CREATE TABLE kitaplar(
    id int Primary Key identity(1,1) not null,
    kitapAdi NVARCHAR(MAX) not null,
    yazarAdi NVARCHAR(MAX) not null,
    yayinEvi NVARCHAR(50) null,
    kayitTarihi DateTime default(getDate())
);
 
sql sorgu yazarak tablo oluşturma, sql create table kullanımı, sql sorgu ile tablo oluşturma, sql otomatik artan sayı tanımlama

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
37099  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1779sql-sorgu-ile-tablo-oluşturma