Asp.NET FileUpload ile Sunucuya Dosya Yükleme

FileUpload Nesnesi - Server.MapPath Kullanımı

FileUpload nesnesi kullanıcıların sunucuya dosya yüklemesini sağlamak için kullanılır. Bunun için öncelikle dosyanın sunucuda kaydedileceği klasöre yazma izni verilmiş olmalıdır. Plesk panele girerek Dosyalar menüsünde ilgili klasörün karşısındaki menüden İzinler seçeneğine tıkladığınızda gelen pencerede yazma izni ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

Dosyayı yükleme komutu verilmeden önce FileUpload nesnesinden dosya seçilip seçilmediğini kontrol etmekte fayda var.

Aşağıdaki örnekte FileUpload1 nesnesinin HasFile özelliği sayesinde, bir dosya seçilip seçilmediği kontrol edilmektedir. Eğer dosya seçilmemişse bir işlem yapılmayabilir ya da hata mesajı verilebilir.

Ardından FileUpload sınıfına ait SaveAs metodu ile dosyanın kaydedileceği yer belirtilmektedir. Buradaki Server.MapPath metodu da sunucudaki konumu belirtmemizi sağlamaktadır. 

Örnekte ana klasör içindeki uploads klasörü içerisine, dosyanın orjinal (seçili dosya adı) ismiyle kaydedilmesi sağlanmıştır.

if (FileUpload1.HasFile == true)
{
   FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/uploads/" + FileUpload1.FileName));
}

FileUpload Nesnesi ile Çoklu Dosya Yükleme

FileUpload nesnesinin AllowMultiple özelliğini true olarak değiştirdiğimizde, çoklu dosya seçilmesine izin vermiş oluruz. 

PostedFiles özelliği seçilen dosyaları bir koleksiyon olarak bize verir. Bu da işimizi son derece kolaylaştırır. Bir döngü kullanarak yukarıda tek dosya için yaptığımız işlemi, koleksiyondaki tüm dosyalar için yapabiliriz.

if (FileUpload1.HasFile)
  {
      string siradakininAdi;
 
      for (int k = 0; k < FileUpload1.PostedFiles.Count; k++)
        {
           siradakininAdi =FileUpload1.PostedFiles[k].FileName;
 
           FileUpload1.PostedFiles[k].SaveAs(Server.MapPath(@"~\dosyalar\" + siradakininAdi));
 
       }
   }

 

asp.net dosya yükleme, fileupload kullanımı örnekleri, server.mappath kullanımı, server.mappath sunucuya dosya yükleme, fileupload çoklu dosya yükleme, sunucuya kod ile dosya yükleme, allowmultiple özelliği

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
20300  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2516AspNET-FileUpload-ile-Sunucuya-Dosya-Yükleme