Asp.NET Liste Elemanları

Asp.NET Liste Elemanları

Asp.NET'te kullanıcılara seçim yaptırmak için kullanabileceğimiz kontroller bulunmaktadır. Bu kontrollerin görünümleri farklı olmasına rağmen kullanım mantıkları aynıdır.

ListBox, DropDownList, CheckBoxList, RadioButtonList, BulletedList gibi kontroller ayrı sınıflardan oluşsalarda, hemen hemen aynı özellik ve metotlara sahiptirler. Örneğin hepsine Add metodu ile eleman eklemek mümkündür. 

Bu kontroller oluşturulurken ana etiket yazıldıktan sonra listelenecek elemanların herbiri ayrı bir ListItem etiketi ile belirtilir. Elemanları body kısmına kendimiz yazabileceğimiz gibi resimde gösterilen yere tıklayarak da ekleyebiliriz.

dropdownlist edit items

Örneğin iller isminde bir DropDownList oluşturup birkaç tane de şehir adı girdiğimizde kodlar şu şekilde olacaktır.

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
   <asp:ListItem Value="34">İstanbul</asp:ListItem>
   <asp:ListItem Value="06">Ankara</asp:ListItem>
   <asp:ListItem Value="35">İzmir</asp:ListItem>
   <asp:ListItem Value="16">Bursa</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Liste elemanlarının bazıları tek seçime izin verirken, bazılarında çoklu seçim yapılabilmektedir ve en önemli farkları budur.

Liste Kontrollerinin Özellikleri

Bu kontrollerin birçok özelliği bulunmakla birlikte en önemli olan birkaç tanesi aşağıda açıklanmıştır.

SelectedValue Özelliği

Seçili elemana ait value değerini verir. Yukarıdaki listede İstanbul elemanı seçiliyken bu değer 34 ololacaktır.

Örnek:

label1.Text  = DropDownList1.SelectedValue;

SelectedIndex Özelliği

Seçili elemana ait index numarasını verir. Listedeki her elemanın sırasına göre bir index numarası vardır ve ilk elemanın numarası 0'dır. Yukarıdaki listede İstanbul elemanının index numarası 0, Ankara elemanının index numarası 1'dir.

Eğer seçim yapılmamışsa index numarası -1 'dir. Bu sayede listeden bir seçim yapılıp yapılmadığı da anlaşılabilir.

Örnek: 

if ( DropDownList1.SelectedIndex != -1 )

{

// Seçim yapılmışsa yapılacak işlemleri buraya yazabiliriz.

}

SelectedItem.Text 

Çoklu seçime izin verilen liste kontrollerinde bu özellik kullanılamaz. DropDownList ve RadioButtonList gibi kontrollerde o an seçili olan elemanın metin özelliğini elde etmek için kullanılır.

Örnek: 

label1.Text  = RadioButtonList1.SelectedItem.Text

Aynı sonuca ToString metodu kullanılarak şu şekilde de ulaşılabilir:

Örnek: 

label1.Text  = RadioButtonList1.SelectedItem.ToString( );

Items.Count

Listedeki eleman sayısını verir. 

Örnek: 

int a = DropDownList1.Items.Count;

Items[ i ].Selected

Çoklu seçime izin verilen liste kontrollerinde kullanılır. i index numaralı elemanın seçili olup olmadığı bilgisini verir.

Örneğin ListBox1 isimli listenin 3 index numaralı elemanının seçili olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz.

if ( ListBox1.Items[ 3 ].Selected == true ) .......

Items[ i ].Text

i index numaralı elemanın metin özelliğini verir.

Örneğin CheckBoxList1 isimli listenin 2 index numaralı elemanının text özelliğini şu şekilde elde edebiliriz.

label1.Text = CheckBoxList1.Items[ 2 ].Text ;

 

asp.net liste kontrolleri elemanları ve özellikleri, selectedindexchanged örnekleri, listbox dropdownlist checkboxlist radiobuttonlist bulletedlist kullanımı örnekleri özellikleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Checkboxlist seçili tüm elemanları bulma ve yazdırma

Bir CheckBoxList kullandığımızda, kullanıcı birden fazla seçim yapabilecektir. Listedeki hangi elemanların seçili olduğunu kontrol etmek için basit bir döngü kullanabiliriz:

for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) Label2.Text += CheckBoxList1.Items[i].ToString() + " ";
}


YORUMLAR
23447  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2537AspNET-Liste-Elemanları