Asp.NET - Olay Yönlendirmeli Programlama

Asp.Net Olayları

Asp.Net ve benzeri görsel programlama dillerinde olaylar ve bu olaylar gerçekleştiğinde çalışacak metotlar (alt programlar - prosedürler) kullanılarak işlemler gerçekleştirilir.

Bir olayı kullanıcı gerçekleştirebileceği gibi bir nesne de oluşturabilir. Örneğin kullanıcının bir butona tıklanması, metin kutusuna yazı yazması birer olaydır. Aynı şekilde bir zamanlayıcının (timer) her tura başlaması da bir olaydır.

İstenen olaylar için metotlar yazılarak uygulama oluşturulur.

Asp.NET'te her kontrolün (nesnenin) bir varsayılan olayı vardır. Örneğin buton kontrolünün varsayılan olayı Click olayı yani tıklanma olayıdır. Sayfaya yerleştirdiğimiz butona çift tıklarsak, Visual Studio programı bizim adımıza iki işlem gerçekleştirecektir.

  1. Butona ait kodların içerisine OnClick="Button1_Click" parametresini ekleyerek, bu butona tıklandığında çağrılacak metodu belirtir. Burada butonun ismi Button1 olduğu için kontrolün adı ile olayın adı birleştirilmiş ve metoda (alt programa) verilecek isim otomatik oluşturulmuştur.
  2. İlgili metodu kod kısmıda oluşturur ve kod satırlarını ekleyebilmemiz için imleç o metodun içine gider.

Kontrollerin Varsayılan Olayları

Aşağıda çok kullanılan kontrollere ait varsayılan olaylar listelenmiştir. Bu kontrolleri sayfamıza ekledikten sonra üzerlerine çift tıkladığımızda ilgili olaya ait metot otomatik oluşturulacaktır.

Page: Load - Sayfanın sunucuda oluşturulması olayı

Button: Click - Tıklanma olayı

Calendar: SelectionChanged - Seçili tarihin değiştirilmesi olayı

CheckBox: CheckedChanged - Seçili durumun değiştirilmesi olayı

CheckBoxList: SelectedIndexChanged - Seçili elemanın değiştirilmesi olayı

DropDownList: SelectedIndexChanged - Seçili elemanın değiştirilmesi olayı

LinkButton: Click - Tıklanma olayı

ListBox: SelectedIndexChanged - Seçili elemanın değiştirilmesi olayı

RadioButton: CheckedChanged - Seçili durumun değiştirilmesi olayı

RadioButtonList: SelectedIndexChanged - Seçili elemanın değiştirilmesi olayı

TextBox: TextChanged - Metin kutusundaki metnin değiştirilmesi olayı

Bunların dışında bir kontrolün farklı olayları için de metotlar yazılabilir. Bunun için ilgili kontrol seçiliyken Properties panelin üstündeki şimşek simgesine tıklayarak, altta çıkan olaylardan istenenlerin karşısına oluşturulacak metodun ismi yazılır. İsim yazılıp Enter'a basıldığı anda program oluşturulup ekrana gelir.

asp.net olaylar, asp.net olay örnekleri, asp.net c# kontrollerin varsayılan olayları, olay programları, olay prosedürleri, events, click, double click, keydown

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
25575  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2484AspNET-Olay-Yönlendirmeli-Programlama