Asp.Net Session Kullanımı

Oturum Yönetimi (Session Management)

Sitemizdeki herhangi bir sayfaya bir kullanıcıdan istek geldiği anda o kullanıcı için sunucuda oturum başlatılır. Bunun için suncuda bir Session nesnesi oluşturulur ve kullanıcının oturumu boyunca bu nesnede taşınan bilgilere her sayfadan ulaşılabilir.

Kullanıcı oturumu sonlandırdığı anda bu nesne ve taşıdığı bilgiler yok edilir.

Her kullanıcı için farklı bir Session nesnesi üretildiğine göre, bu nesne ile saklanan bilgiler kullanıcıya özeldir. Sunucuda her Session nesnesi için bir SessionId değeri üretilir ve bu sayede yeni isteklerin hangi kullanıcıdan geldiği anlaşılabilir. SessionId bilgisi hem istemci, hem de sunucu tarafında saklanır ve yeni gelen istek durumlarında eşleştirme buna göre yapılır.

Session nesnesi içerisine kod ile bilgi ekleyebiliriz.

Session - Veri Ekleme

Aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi Session sınıfına ait add metodu ile session içerisine bilgi ekleyebiliriz. Metod parantezleri içerisinde eklenecek bilginin parametre adı ve değeri belirtilir.

Session.Add("bilgi1", TextBox1.Text);
 
Session.Add("zaman", DateTime.Now.ToString());
 
Session.Add("sabitBilgi", "İstanbul");

 

Session - Veri Okuma

Session nesnesi içerisindeki bir bilgiye şu şekilde ulaşabiliriz.

Label1.Text = Session["bilgi1"].ToString();

Session içerisinde o isimde bir bilgi bulunmaması ihtimaline karşı aşağıdakine benzer bir kod kullanabiliriz.

 if ( Session["bilgi1"] != null )
          Label1.Text = Session["bilgi1"].ToString();

 

asp.net oturum yönetimi, session kullanımı, oturum açma, oturum kapatma, session management, session nesnesi, session nedir

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
27612  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 2537AspNet-Session-Kullanımı